Gevraagd: Vrijwilligerscommissie

Gevraagd: Vrijwilligerscommissie

Werving en plaatsing:

 • In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers;
 • In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers;
 • Maken van taakomschrijvingen;
 • Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties;
 • Opstellen van advertenties voor beschikbare vacatures;
 • Het houden van welkomst-gesprekken met nieuwe vrijwilligers;
 • Zorg dragen voor een kennismakings- en inwerkplan;
 • Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen.

Ondersteuning en begeleiding:

 • Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers;
 • Voeren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers;
 • Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers;
 • Stimuleren van doorstroom naar andere functies;
 • Zorgen voor noodzakelijke materialen;
 • Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers;
 • Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
 • Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen.

Deskundigheidsbevordering:

 • Inventariseren van de opleidingswensen en –behoeften;
 • Op de hoogte blijven van het aanbod van cursussen e.d.;
 • Contact onderhouden met cursusaanbieders;
 • Organiseren van trainingen/scholingen in de vereniging;
 • Informeren over/stimuleren tot deelname aan scholingen;
 • Verspreiden van informatie (werk- en infobladen e.d.);
 • Organiseren van consultatie door collega’s.
  Communicatie:
 • Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging;
 • Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;
 • Opstellen van persberichten e.d.;
 • Onderhouden van externe contacten (gemeente, bond, etc.).

Afspraken, regels en wetgeving:

 • Opstelling van een vrijwilligersovereenkomst;
 • Uitvoeren van risico-inventarisatie en –evaluatie (arbocheck);
 • Zorg dragen voor verzekeringen voor vrijwilligers;
 • Zorg dragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen;
 • Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d.

Beleid:

 • Adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;
 • Behartigen van belangen van de vrijwilligers;
 • Rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken;
 • Opstellen van een vrijwilligersplan;
 • Bespreken van het plan met de betrokkenen;
 • Opstellen van een actieplan;
 • Coördineren van de uitvoering van het plan;
 • Evalueren van de resultaten.

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Bij interesse graag een mail naar info@batavia90.nl