Secretaris

Secretaris

Algemeen:

Als secretaris van sv Batavia 90 fungeer je als postadres van de vereniging en zorg je voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.

Je behandeld ingekomen stukken. Je verzorgt de dagelijkse correspondentie van de vereniging.

Het verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen behoort tot jouw takenlijst.

Het ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur, bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement valt onder jouw verantwoording.

Het opmaken en bijhouden van contracten voor spelers, trainers, sponsors en vrijwilligers vind je leuk en doe je graag.

Op de ALV breng je verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.
Je neemt kennis van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
Je onderhoudt contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).

Je zorgt er voor dat mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven worden aan de Kamer van Koophandel.
Je draagt zorg voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Bij interesse graag een mail naar info@batavia90.nl