Nieuws

SV Batavia 90 heeft de A-selectie rond

Hoewel we dus nog in de titelrace en volop zee zitten kunnen we al vast mee delen dat we voor het nieuwe seizoen de A-selectie op orde hebben en vooral gericht hebben versterkt. Waar we in voorgaande seizoenen nog wel eens tussen de 10 á 15 nieuwkomers mochten verwelkomen doen we het nu met slechts drie nieuwe spelers. Gebleken is dat we een dijk van een verdediging hebben, maar dat we vooral wat doeltreffendheid en efficiëntie voorin missen. Vandaardatweenorm uitkijkennaardekomstvanGuidoPauw.Deze24jarige AmsterdammerisafkomstigvantweededivisionistVVSBuit Noordwijkerhout.DaarvoorkwamPauwuitindetopklasseen scoordehijerlustigoplosvoorFCLisse.Pauwiseenslimme enbalvastecentrumspitsengaatkomendseizoenzijn kunstenvertonenopsportparkDoggersbank.Dathooptook devanFCBreukelenafkomstigemiddenvelderSvenKodde tekunnendoen.DefysiekenormsterkeKoddekomtnuuitin deeersteklassevanhetzaterdagvoetbalenismetzijninzicht enervaringeveneenseenaangenameversterkinginde hoofdmachtvansvBatavia’90.Enmetdeterugkeervan middenvelderRobertoDoufikar,nakortstondigverblijfophet LangezandbijsvLelystad’67,ophetoudenestheeft hoofdtrainerMichelvan Oostrum zijn manschappen op sterkte.Bovendienlevenweindeprettigewetenschapdatin deonder19-1vantrainerJerryDuijkerdenodigetalentenop dedeurkloppen.VooreenverenigingalssvBatavia’90isde jeugdopleidingvancruciaalbelangendanishetfijnom te wetendatdeeersteexponenteneraankomen!Wijwensende tweenieuwkomersvanbuitendestadsgrenzenenRoberto Doufikareenuiterstplezierigseizoentoeenhopelijkspelen wedanindetweedeklasse!
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn