Het nieuwe voetbal

Het nieuwe voetbal

De laatste jaren hebben we gezien dat het competitiemodel, dat in de loop van 130 jaar is uitgegroeid tot een piramidemodel, langzaam scheef aan het groeien is.
Dat heeft onder meer te maken met de verschuiving van teams vanaf de zondag naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag blijven er aan de onderkant van de piramide weinig teams over, met niveauverschillen en meer reisafstanden tot gevolg. Op de zaterdag stijgt het aantal teams en is juist behoefte aan een goede vierde én vijfde klasse. Maar ook in de rest van de piramide zijn verbeteringen noodzakelijk voor meer regionale competities in de top, een betere aansluiting naar de Hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op alle niveaus.

Niets doen is geen optie. Om het spelplezier en de kwaliteit van de wedstrijden te verbeteren is het absoluut noodzakelijk om het fundament van de piramide te verstevigen. Daarom hebben we de volgende stappen genomen:

  • In september 2021 is er een groot onderzoek uitgevoerd naar de wensen van de clubs, trainers en spelers.
  • Vervolgens hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt.
  • Uiteindelijk hebben we een scenario geselecteerd dat het beste voldoet aan de eisen.

Over dit scenario en wat dat voor jullie betekent, willen we jullie natuurlijk graag informeren. Op deze speciaal ingerichte pagina vind je alle informatie. Bovendien kun je in onderstaande video zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

We willen jullie vragen om deze video en informatie te delen met alle betrokkenen binnen de eigen vereniging, zodat we samen aan de slag kunnen met de verbeteringen. We hebben een zelfde soort informatie e-mail ook naar trainers & spelers van jullie eerste elftal gestuurd. ​​​Binnenkort sturen we een feedbackformulier naar de clubs zodat we inzicht krijgen in wat er leeft bij de betrokkenen.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met contact@knvb.nl. We helpen jullie graag met iedere vraag. Definitieve besluitvorming vindt plaats op 18 juni 2022 door de Ledenraad om daarna zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de verbeteringen.
​​​​​​​
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de competitieopzet en de hele piramide te verstevigen. Daar hebben we op den duur allemaal plezier van!

We wensen jullie veel succes met het delen van deze informatie.

Met sportieve groeten,

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn