Corona update

Corona update

Op 12 november jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat met de nieuwe coronamaatregelen toeschouwers niet toegestaan zijn op de accommodaties van amateurverenigingen. Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, kunnen wel blijven voetballen, dit verandert niet. Dat is belangrijk want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand. De personen die functioneel noodzakelijk zijn voor deze wedstrijden, zoals scheidsrechters, vrijwilligers, begeleiders en rij- ouders, houden toegang tot de accommodaties. Helaas doen de nieuwe maartregelen opnieuw een beroep op het aanpassingsvermogen van een ieder en raakt dit besluit wederom onze club! Daarom gelden er ook voor onze vereniging per 13 november 2021 – 18.00 uur aanvullende nieuwe maatregelen. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor onze vereniging gelden:
  • Vanaf 13 november 2021 – 18.00 uur is er geen publiek meer aanwezig bij voetbalwedstrijden. Met uitzondering van trainers, coaches, begeleiders en ouders van een bezoekende partij die spelers rijden.
  • Bij het betreden van een binnen locatie (kantine, kleedkamer, bestuurskamer) op ons Burgemeester Dekker Sportpark geldt dat een CoronaToegangsBewijs(CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Het bestuur gaat op het sportpark steekproefsgewijs controleren! Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc…
  • Vanaf 13 november 2021 is onze kantine geopend tot uiterlijk 20.00 uur (in overeenstemming met de regels HORECA). Een vaste zitplaats is verplicht. Een coronatoegangsbewijs was al een vereiste! Afhalen en elders nuttigen mag maar enkel met mondkapje!
  • Deze maatregelen betekenen nogal wat voor onze organisatie maar ook voor jullie als spelers, ouders en bezoekers. Echter, wij ondersteunen uiteraard het doel van de maatregelen die erop gericht zijn de Corona besmettingen in te dammen. Wij willen iedereen oproepen om bovenstaande regels te respecteren ten aanzien van het betreden van binnenruimtes .
  • Daarnaast doen we een dringend beroep op iedereen om het de vrijwilligers van de club niet onnodig moeilijker te maken dan het al is. Het gedrag van onze sporters/bezoekers/ leden wordt medebepalend voor mogelijke toekomstige maatregelen van de overheid.
Laten we ondanks deze nieuwe maatregelen samen de schouders eronder zetten en hopen dat we weer snel met publiek op het veld kunnen spelen!
WhatsApp
Twitter
Facebook
LinkedIn