Inschrijven

Heb jij zin om lekker te gaan voetballen? Of je nu jong of oud bent, bij onze club ben je altijd welkom. Inschrijven? Zie hieronder de spelregels.

Wil jij lekker voetballen? Wees welkom bij Batavia!
Inschrijven kan op dinsdag tussen 19:00 uur en 20:30 uur bij de club.
U kunt altijd lopende het seizoen uitschrijven, echter u dient wel het gehele jaar de contributie te voldoen. Uitschrijven voor een bepaald seizoen dient vóór 31 mei van het desbetreffende seizoen te gebeuren d.m.v. een opzeggingsmail te sturen naar ledenadministratie@batavia90.nl Voor overschrijving geldt voor 15 juni van een desbetreffend seizoen.
Vanaf 1 juni wordt het lidmaatschap namelijk automatisch verlengd, inclusief de betaalverplichting van de contributie voor het volgende seizoen.

Contributie

SV Batavia 90  Contributie beleid seizoen 2020-2021
Het merendeel van de leden houdt zich aan de verplichtingen om de contributie op tijd te betalen. Helaas, is er ook een deel van de leden die te laat betalen, of geheel niet betalen, waardoor een incassobureau noodzakelijk wordt. Dit levert veel extra werk op; betalingsherinneringen, instellen speel en/of trainingsverbod, en incasso maatregelen.
Daarom zullen wij een strakker contributie beleid gaan voeren omtrent de contributie betaling.
Voor alle duidelijkheid hierbij de nieuwe vastgestelde  regels:
  • De contributie- facturen worden in augustus 2020 verzonden via de mail van Clubcollect (Let op dat het juiste emailadres bij de club bekend is!)
  • Voor 5 oktober 2020 dient tenminste 50% van de jaar contributie te zijn betaald
  • Andere 50% het restant ,voor 31 januari 2021
  • Bij openstaande facturen wordt er, bij aanvang van het nieuwe seizoen, een speelverbod ingesteld voor zowel trainingen als wedstrijden
Extra waarschuwing: voor leden waarbij dit seizoen een incassobureau is ingesteld en bij herhaling van dit seizoen volgt er een automatische schorsing  van het lidmaatschap: dit kan leiden tot een royement. Let op!! Het bedrag van de contributie blijft gehandhaafd ook na royement.

 

Overzicht van de vastgestelde en goedgekeurde contributie voor het seizoen 2020-2021 tijdens de ALV van 3 juni 2019.
Lid zonder spelactiviteiten                                    €.  12,50
Trainingslid                                                              €.  90,00
Onder 6 t/m11                                                         €.180,00
Onder 12 t/m 15                                                      €.200,00
Onder 16 t/m 18                                                      €.217,00
Onder 19                                                                   €.198,00 (zonder bal)
G team                                                                      €.198,00 (zonder bal)
Senioren                                                                   €.250,00 (zonder bal)
35+ en 45 +                                                              €.100,00
Inschrijfkosten                                                        €.  17,50
Administratiekosten boetes                                 €.    2,50

 

Korting op de contributie:
Medewerkers(vrijwilligers) inzet meer dan 10 uur          €.25.00
Gezinskorting 2 personen                                       10%
Gezinskorting 3 personen                                       15%
Gezinskorting 4 personen of meer                         20%
Wilt u in aanmerking komen van de vrijwilligerskorting dan dient u zich te melden bij onze ledenadministratie onder opgaaf van de functie welke u uitoefent. 
0
JO6 t/m JO11
0
JO19 en G Voetbal
0
Trainingslid
0
JO12 t/m JO15
0
35+/45+
0 0
Inschrijfkosten
0 0
Adminstratiekosten boetes
0
JO16 t/m JO18
0
Senioren
0 0
Lid zonder spelactiviteit