Klachtenprocedure – sv Batavia90

Bij sv Batavia90 streven wij naar een sportieve en inclusieve omgeving waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Echter, indien u situaties of incidenten meemaakt die in strijd zijn met deze principes, zoals scheldpartijen, discriminatie, of slecht gedrag van een scheidsrechter of tegenstander, dan is het van groot belang dat deze worden gemeld. Op deze manier kunnen we samen zorgen voor een aangename en rechtvaardige sportomgeving.

Hoe Een Klacht Indienen?

  1. Vul het Klachtenformulier In:
    Om een formele klacht in te dienen, vragen wij u om het klachtenformulier zo compleet mogelijk in te vullen. Geef zo gedetailleerd mogelijk de aard van het incident, de betrokken personen, datum, tijd en locatie aan.
  2. Indiening van de Klacht bij de KNVB:
    Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij als vereniging een formele klacht naar de KNVB sturen. Het is essentieel om onze kant van het verhaal te vertellen, vooral omdat we onder verscherpt toezicht staan bij de KNVB, mede doordat onze tegenstanders wel klachten hebben ingediend. Dit hebben we in het verleden nog nooit gedaan, maar het is tijd om hier verandering in te brengen.

Waarom Een Klacht Indienen?

Het indienen van klachten helpt ons niet alleen bij het adresseren en oplossen van individuele incidenten, maar draagt ook bij aan het creëren van een eerlijkere en veiligere omgeving binnen de voetbalwereld. Uw melding zorgt ervoor dat wij proactief kunnen handelen om herhaling van dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Onze Verantwoordelijkheid

Wij verzekeren u dat elke klacht met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zal worden behandeld. We zullen adequaat onderzoek doen en waar nodig passende maatregelen nemen om rechtvaardigheid te waarborgen. We streven ernaar om samen met u, onze leden, een sportieve, respectvolle en inclusieve clubcultuur te handhaven en te bevorderen.

Laat ons samenwerken om sv Batavia90 een symbool van sportiviteit, integriteit en inclusiviteit te maken. Wij horen graag uw stem om deze verandering te realiseren.

Contact

Mocht u vragen hebben over de klachtenprocedure, neem dan gerust contact met ons op via ict@svbatavia90.nl of bel naar 0320-34 88 80.

We danken u alvast voor uw medewerking en betrokkenheid bij het verbeteren van onze vereniging en de sport.