Gevraagd: jeugdcoördinatoren

Gevraagd: jeugdcoördinatoren

Algemeen:

Als jeugdcoördinator werkt U nauw samen met de overige jeugdcoördinatoren
en voorzitter van het Jeugdbestuur. Uw voornaamste taak is alles coördineren
binnen uw leeftijdscategorie, zowel op voetbaltechnisch als op organisatorisch
vlak.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Jeugdcoördinator leeftijdscategorie O14/O15 en O16 t/m O19:

 • Ziet er op toe dat iedereen in zijn afdeling werkt conform het beleids- en
  opleidingsplan en gebruik maakt van het speler-volgsysteem.
 • Coördineert organisatorische zaken binnen zijn/haar afdeling. Bij
  betrokkenheid van teams van een andere afdeling overleggen
  met de betreffende coördinator.
 • Draagt zorg dat teams gecompleteerd worden met spelers uit
  andere teams indien er onvoldoende spelers aanwezig zijn. Bij
  betrokkenheid van teams van een andere afdeling overleggen
  met de betreffende coördinator.
 • Samenstelling en competitie-indeling van de teams op advies van
  TC-lid Jeugdbestuur, voorzitter Jeugdbestuur en selectietrainer(s).
 • Woont 1 keer per maand (periodiciteit nog vast te stellen)
  de coördinatoren vergadering bij o.l.v. het lid technische commissie
  /voorzitter Jeugdbestuur.
 • Organiseert 1 keer per 2 maanden een vergadering met alle trainers
  en leiders van zijn afdeling. Hij zit de vergadering voor en notuleert. De notulen worden cc naar de voorzitter Jeugdbestuur verstuurd.

De agenda ziet er als volgt uit:

 • Elftal indelingen/beoordeling van spelers die eventueel hogerop/lager
  gaan spelen.
 • Trainingsstof/methoden.
 • Oefenwedstrijden.
 • Moeilijkheden/contacten spelers/ouders.
 • Nieuwe/vertrokken spelers.
 • Bij vertrek van een speler de reden schriftelijk vastleggen in speler-volgsysteem.
 • Verzamelt en coördineert informatie t.b.v. het speler-volgsysteem (aangeleverd door de trainers) en stuurt dit door naar het lid TC.
 • Controleert de data base van alle spelers in zijn afdeling.
 • Verzorgt de correspondentie naar leiders en spelers van zijn afdeling.
 • Werving en behoud leiders, ass. scheidsrechters en niet selectietrainers voor het nieuwe seizoen, i.o.m. de voorzitter van het Jeugdbestuur.

Verwachte gemiddelde tijdsbesteding: 6 uur per week (bij eind en begin van het seizoen
kan dit meer zijn).

Voor meer informatie of om uw interesse kenbaar te maken kunt U een e-mail
sturen aan jeugdzaken@batavia90.nl of bellen naar 06 – 470 230 72.