Gedragsregels

Gedragsregels

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.

Gedragsregels Algemeen

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij. Hieronder vind je onze gedragsregels.

 

Bekijk de gedragsregels

Waarom gedragsregels?

Wij als bestuur van sv Batavia 90 gaan ervan uit dat dit meehelpt aan een betere omgang met elkaar en een positiever beeld van het voetballen in zijn algemeen.

Algemene gedragsregels op en rond het voetbalcomplex:

  • Iedereen gedraagt zich sportief.
  • We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging.
  • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel.
  • We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex en/of daarbuiten.
  • Loop over de voetgangerspaden naar betreffende velden en niet OVER de velden.
  • Betreden van kunstgrasveld altijd via toegangspoort en niet met vieze schoenen.
  • ETEN en DRINKEN op de velden is VERBODEN uitzondering drinken uit bidons tijdens wedstrijden/trainingen.
  • Fietsen en brommers en motoren zetten we op de daarvoor bestemde plaats en NIET naast of voor de kantine.
  • Toeschouwers staan ACHTER de hekken en NIET op het veld tijdens trainingen en wedstrijden.
  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden, gebruik tijdens wedstrijd is niet toegestaan.
  • Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens drank en horecawet voor voetbalverenigingen.
  • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
  • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.

Gedragsregels voor de leden/spelers:

  • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
  • Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat tijdig door aan de trainer.
  • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
  • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach/leider.
  • Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
  • Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
  • Je hebt RESPECTvoor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders, coaches, publiek, grensrechters, scheidsrechter met andere woorden voor IEDEREEN die zich in en rondom het veld bevinden.
  • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens wedstrijden.
  • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden ook de kleedkamers en velden horen daarbij.
  • Je ruimt je eigen rotzooi/afval op gooit het in de vuilnisbakken.
  • Voetbalschoenen in de kantine zijn verboden.
  • Je maakt je voetbalschoenen buiten schoon voordat je de kleedkamer in gaat.
  • Douchen na de wedstrijd vanaf de O12 is een serieuze aanrader maar verplichtals ze meerijden met andere ouders.
  • Fietsen en brommers worden geplaatst op de hiervoor bedoelde ruimte bij de ijzeren trap en toegangshek.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers :

Als ouder/verzorger:

  • Bent u een voorbeeldfunctie voor de kinderen geef dus het goede voorbeeld.
  • Heeft u respect voor een ieder die betrokken is bij de wedstrijd/training.
  • Staat u buiten het veld ACHTER de hekken en NIET op het veld.
  • Laat u het trainen en coachen over aan de betreffende personen.
  • Mag u ALTIJD POSITIEF aanmoedigen, ja heel graag zelfs!
  • Mag u altijd op/aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen de club bespreek dit dan met het bestuur en/of leider van het team.
  • Helpt u met het vervoer van en naar wedstrijden en het wassen van wedstrijdkleding.
  • Helpt u mee met vrijwilligerstaken? Zo niet, we hebben altijd nog mensen nodig! Laat dit ons weten via het bestuur van de club.
  • Schreeuwt en/of scheld u niet langs de lijn en gaat u zich niet met de wedstrijd bemoeien in negatieve zin.

 

Gedragsregels voor de Trainer:

  • De trainer heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
  • De trainer zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en trainingsmaterialen.
  • De trainer zorgt ervoor dat de velden na de training leeg zijn en de materialen netjes opgeruimd.
  • De trainer gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de (jeugd)training je hebt een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe.
  • De trainer kijkt na de training de gebruikte kleedkamer na en veegt deze zo nodig aan.
  • De trainer draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld, in de kleedkamers en het voetbalcomplex na de training als er geen andere teams meer zijn.
  • De trainer sluit het sportcomplex af al deze de laatste is op het complex.
  • De trainer rapporteert wangedrag van spelers, ouders aan het bestuur.

Gedragsregels voor de leider/coach:

  • Als leider/coach heb je een voorbeeldfunctie voor je team.
  • Als leider/coach sta je voor positief coachen langs de lijn en geef je het juiste voorbeeld aan de spelers, je schreeuwt en of scheld niet en blijft ten alle tijden rustig.
  • Als leider/coach heb je respect voor de spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
  • Als leider/coach ben je op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen breng je het team op de hoogte.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor de opstelling van het team.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het invullen van de digitale wedstrijdformulieren.
  • Als leider/coach ontvang je de tegenpartij en de scheidsrechter.
  • Als leider/coach draag je zorg voor de kleedkamer, zowel uit als thuis moeten ze netjes worden achter gelaten.
  • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar materiaal zoals bijvoorbeeld de wedstrijdballen.
  • Als leider/coach ga je niet in tegen het besluit van de scheidsrechter.
  • Als leider/coach gebruik je geen alcohol en tabak tijdens de wedstrijd je hebt een voorbeeldfunctie.
  • Als leider/coach rapporteer je wangedrag of andere problemen voor/tijdens of na de wedstrijd aan coördinator, verantwoordelijke of bestuur van desbetreffende vereniging(en).

Wangedrag en sancties

  • Vernieling:Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
  • Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proef tijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
  • Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
  • Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
  • Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing.
  • Diefstal; verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, de politie zal ten alle tijden worden ingelicht.
  • Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen:
  • Geef waardevolle spullen altijd af achter de bar, voordat je gaat trainen of een wedstrijd gaat spelen.
  • Laat dure spullen liever thuis.
  • De laatste speler die de kleedkamer verlaat geeft dit door aan de trainer, zodat hij de deur op slot kan doen.
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.