Corona maatregelen

Corona maatregelen

Corona gooit behoorlijk wat roet in het eten en heeft de maatschappij behoorlijk in haar macht. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor onze sport en het organiseren van wedstrijden. Het bestuur vraagt de leden en al onze bezoekers kennis te nemen van de geldende (huis) regels en alle medewerking te verlenen die nodig zijn om het sportpark open te houden en onze sport te kunnen beoefenen. Helaas blijft de hele situatie rondom Covid 19 (het corona virus) zorgelijk zien we het aantal besmettingen eerder toenemen dan dalen. Wij doen samen ons uiterste best alles goed mogelijk te organiseren en af te stemmen.

De geldende RIVM-maatregelen en regionale noodverordening hebben ertoe geleid dat we als vereniging maatregelen hebben moeten nemen en vooral aandacht moeten (blijven) vragen voor de 1.5 meter afstand. Dat is lastig maar niet onmogelijk. Het komt dus vooraan aan op de medewerking en eigenverantwoordelijkheid van de individu. Laten we scherp blijven en elkaar er op aanspreken indien dat nodig is. Volg de regels en voorschriften en bedenkt je dat we alleen samen van corona kunnen winnen.

Hoe betreed je het sportpark?

Vanaf de parkeerplaats en fietsenstalling zijn looproutes aangegeven dat wijst zich dat vanzelf. Ook leden vullen een aanmeld/gezondheidsverklaring in. Bezoekers, genodigden en leden van businessclub the Corner komen via de hoofd entree van de kantine buiten de hoofdstroom bezoekers om. Verlaat het sportpark ook weer via de aangegeven routes naar de entree/uitgang. Ga niet allemaal tegelijk naar huis en voorkom drukte bij de fietsenstalling en parkeerplaats. Voor het bezoeken van de wedstrijden van de jeugd en lagere seniorenteams vragen wij de bezoekers met klem zich rondom de velden te verdelen en niet bij elkaar te gaan staan. Neem minimaal 1.5 meter onderlinge afstand. Voor het douchen, de kleedkamer- en veldindeling worden de leden afzonderlijk geïnformeerd.

Gedrag op sportpark de Doggersbank en in de kantine

Voor het heel sportpark de Doggersbank geldt dat we alleen welkom zijn als we geen verschijnselen van corona hebben. Neem de bekende afstand in acht en bezoek niet allemaal tegelijk de kantine. In de kantine mag alleen gezeten worden. Heeft een consumptie gekocht, verlaat dat daarna gelijk de kantine. Blijf niet voor de entree van de kantine staan. Verdeel u over ons ruime terras en maak alleen in noodgevallen gebruik van het toilet.

De kantine is zoveel mogelijk geopend. We vragen iedereen om bij gebruik van de kantine na de bestelling alleen de zitplaatsen te gebruiken. Staan is behalve bij het kopen aan de bars of snackhoek niet toegestaan. Verlaat na uw aankoop gelijk de kantine.

De wedstrijden van SV BATAVIA’90 1

De wedstrijden van SV Batavia’90 1 zullen alleen toegankelijk zijn als er een formulier “gezondheidsverklaring” wordt ingevuld. Wij verzoeken alleen om dat formulier thuis alvast uit te draaien, naar waarheid in te vullen en mee naar het sportpark te nemen en bij de entree af te geven. Kun je het formulier niet printen dan liggen er blanco exemplaren klaar bij de entree. Ons advies is om wat eerder te komen zodat we niet alleemaal tegelijk in de rij staan. Wij proberen zolang mogelijk meer dan 250 personen bij de wedstrijden toe te laten. Als we er niet in slagen de geldende afspraken te garanderen zullen we moeten besluiten om zoals bij vele andere verenigingen een maximum van 250 te hanteren. Dan zal gelden; Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Bij het betreden van het sportpark valt het op dat we het terras en looproute wat hebben aangepast. Zoek een staanplaats bij de aangegeven stippen op de grond.

Wij laten zolang als mogelijk supporters van onze tegenstanders (waaronder SV BATAVIA’90 1) gewoon toe. Ons sportpark is ruim opgezet. Wij doen dit zolang we met elkaar de 1,5 meter afstand in acht nemen en uitvoeren. Het advies is om op tijd te komen en het formulier “gezondheidscheck” voor de wedstrijden van SV Batavia’90 1, alvast thuis uit te printen en ingevuld mee te nemen.

Juichen en aanmoedigen van de teams

Het verbod op gezamenlijk zingen of schreeuwen maakt onderdeel uit van de regionale noodverordening. Bij schreeuwen, niesen of hoesten komen er behalve lucht ook heel veel aerosolen uit de longen, keel of neusholte vrij. Het nieuwe coronavirus verspreidt zich via deze druppels. Als andere mensen die druppels inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het bestuur realiseert zich dat voetbal emotie met zich meebrengt, edoch luidt het dringend verzoek hier rekening mee te houden. Het bestuur hoopt op uw begrip en welwillende medewerking op de genomen maatregelen en verwacht dat u respect heeft voor uw medesupporters. Wij realiseren ons dat al deze maatregelen teleurstellen en beperkend zijn. Maar we kunnen en mogen in ieder geval weer naar het voetballen gaan!

Vervoer en mondkapjes

Vervoer naar o.a. uitwedstrijden:

Voor het vervoer bij uitwedstrijden adviseren wij om in de personenauto’s een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot het zelfde huishouden behoren. Het is dus mogelijk om niet zijnde gezinsleden te vervoeren maar ons advies is om in alle gevallen een mondkapje te dragen. Inzittende/ leden zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf hiervan. De bestuurder heeft de eindverantwoording. Jeugdleiders letten hier op en wijzen ouders en spelers tijdig op deze regels.

Een gezin zonder inzittende van een ander in de auto hoeft geen mondkapje te dragen.

Mondkapje in spelers- en supportersbussen

In de spelers- en supporters bus is het verplicht een mondkapje te dragen en bij het instappen van iedere passagier een gezondheidsverklaring te worden getekend. Dit kan bij de reisorganisator (teammanager). Advies is 1.5 meter afstand en sowieso tot de chauffeur. Dit staat allemaal beschreven in de richtlijnen van het RIVM. De chauffeur en teammanager zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regel. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor andere afspraken dan door de overheid is voorgeschreven.

Hygiëne

Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn vanaf 1 juli 2020 weer open. Bij gebruik boven de 18 jaar moet je 1.5 meter afstand in acht nemen. Verblijf zo kort mogelijk in de kleedkamer en doe de wedstrijdbespreking buiten. Kom in de rust niet terug in de kleedkamer maar blijf op het veld. Maak goede afspraken binnen het team. Verdeel voor het omkleden en douchen het team in kleine groepjes. Overweeg om thuis te douchen.

Wat doe je bij (lichte) klachten

Laat je dan gratis testen en blijf tot de uitslag van een test bekend is thuis. Maak via het telefoonnummer 0800-1202 een afspraak. De uitslag is binnen 48 uur bekend. Klachten die passen bij corona zijn: verkoudheidsklachten zoal neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn. hoesten, benauwdheid, verhoging/ koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Bel bij ernstige klachten of zit je in de risicogroep gelijk met je huisarts.

Wat verwachten we als bij jouw corona wordt vastgesteld

Nadat je via de GGD bent getest en is vastgesteld dat jij of iemand in je directe omgeving is besmet met het corona virus verwachten we dat je alle adviseren en maatregelen van de GGD opvolgt. Aangezien jij iemand zou kunnen hebben besmet verwachten wij dat je je jeugdleider, jeugdcommissie, je (vrijwilligers) coördinator of iemand van het bestuur zo snel mogelijk informeert. Wij willen er alles aan doen de besmetting te voorkomen of betrokkenen waarmee jij in contact bent geweest te informeren. Bijvoorbeeld het team waarin jij speelt of waar jij de leider/ trainer van bent. Wij gaan uiteraard niet voorbij aan de privacy regels maar willen wel ons steentje bijdragen aan het voorkomen van verdere besmettingen of informeren van (team) leden waarmee jij in contact bent geweest.

De algemene regels die gelden voor ons hele sportpark op een rijtje

 • Gezond verstand gebruiken en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid staan voorop;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht;
 • Conformeer je aan onze (huis) regels en werk mee;
 • Houd (vanaf 18 jaar) overal 1.5 meter afstand van elkaar;
 • Informeer kinderen over de algemene veiligheids- en hygiënevoorschriften;
 • De aanwijzingen van de stewards en overige toezichthouders opvolgen;
 • Het dragen van een mondkapje vanaf 18 jaar wordt geadviseerd;
 • Geforceerd stemgebruik, zingen, schreeuwen of spreekkoren langs het veld, is niet toegestaan;
 • De gemarkeerde stoelen op de tribune zijn niet toegankelijk;
 • Houd u aan de aangegeven looprichting in de kantine en de rest van het sportpark;
 • Zitten is verplicht in zowel kantine als het buitenterras;
 • Het terras is ingericht en er worden geen stoelen en tafels aan elkaar geschoven ;
 • Er zal een extra verkooppunt(en) zijn voor drank in de vorm van een buiten bar;
 • Betalen doen we bij voorkeur (uitsluitend) contactloos met pin of clubkaart;
 • Zoek een plek bij de stippen rondom het veld en staantribune of het gras (1.5 m);
 • Bij overtreding van deze spelregels, kan de toegang ontzegd worden.

Wij rekenen op de medewerking van iedereen. Alleen dan kunnen we in de aankomende tijd wedstrijden blijven organiseren. Laten we er ondanks de bijzondere omstandigheden toch een mooi seizoen van maken.