Communicatie & huisstijl

Communicatie & huisstijl

sv Batavia 90 heeft een Communicatieteam. Het Communicatieteam is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van sv Batavia 90 en valt direct onder het bestuur van sv Batavia 90. Rollen binnen dit team worden ingevuld door vrijwilligers en bestaan uit: Bestuurslid, coördinator, redactie, eindredactie, website, narrowcasting, social media, sv Batavia 90-TV, nieuwsblad de Thuishaven, huisstijl en fotografie.

De vereniging beschikt over diverse communicatiemiddelen. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Het Communicatieteam is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van de basismaterialen. De communicatiematerialen die hieronder beschikbaar worden gesteld zijn bestemd voor zij die hun medewerking verlenen aan onze Voetbal Vereniging sv Batavia 90. Deze communicatiematerialen zijn er voor om sv Batavia 90 een sterke en positieve, professionele uitstraling mee te geven.

LETTERTYPE GEBRUIK

 • Documenten: Calibri
 • Online: Roboto Condensed
 • Drukwerk: Pluto Sans / Open Sans

Kleur GEBRUIK

 • Blauw: RGB 0/150/50
 • Geel: RGB 200/200/200
 • Zwart: RGB 0/0/0

Voor drukwerk:

 • Blauw:
  • CMYK 95/0/100/0
  • PMS 355c
  • PMS 354u
 • Geel:
  • CMYK 0/0/0/30
  • PMS Cool Gray 5c
  • PMS Cool Gray 5u
 • Zwart:
  • CMYK 0/0/0/100