Alcoholbeleid

Alcoholbeleid

De wet

Het is bij wet verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ook is het verboden drank te nuttigen als je die leeftijd nog niet hebt bereikt. De Drank & Horecawet is in 2013 aangepast. Vanaf 2014 is de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar gegaan. We doen daarom ook een dringend beroep op alle leden en bezoekers om zich aan de regels te houden.

Het doel van de wet is gezondheidsschade door alcohol bij jongeren te voorkomen en verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen.

 

Gemeente beleid

Gemeenten zijn verplicht een preventie- en handhavingsplan op te stellen waarin ze beschrijven hoe ze ervoor zorgen dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Zodoende hebben wij als vereniging ook de verplichting gekregen streng op de regels toe te zien. Doen wij dit niet dan heeft dat voor ons grote gevolgen.

Controle en handhaving binnen SV Batavia’90

Onze burgermeester en haar handhavers zijn duidelijk. De in Lelystad geldende gebiedsverboden zijn voldoende aanleiding dat er scherp op alcohol gebruik wordt toegezien. Wij gaan als club daarin mee en zullen bij leeftijdstwijfel bij de verkoop van b.v. een biertje naar je legitimatiebewijs te vragen. De verkoper moet er zeker van zijn dat de koper minstens 18 jaar oud is. Wat wij ook doen is controleren of personen die een biertje of andere alcoholhoudende drankjes drinken wel 18 jaar zijn.  Het kan dus zo zijn dat een vrijwillige medewerker van SV Batavia’90 in de kantine of daarbuiten vraagt of jij je legitimatiebewijs wil laten zien.

Krijg je als persoon jonger dan 18 jaar oud een biertje van iemand die wel 18 jaar of ouder is, dan is het niet toegestaan dat te nuttigen en ben je strafbaar. Word je betrapt dan blijft dat niet zonder gevolgen. Het bestuur van SV Batavia’90 zal dan ook passende maatregelen treffen en eventuele sancties of boetes die de vereniging worden opgelegd, op de overtreder(s) verhalen. We gaan ervan uit dat het niet zover zal komen.