Aankondiging ALV 23 Maart 20:00

Aankondiging van de algemene leden vergadering op 23 Maart. De agenda is te vinden in de kantine

Mocht er interesse zijn in de jaarcijfers, dan zijn deze opvraagbaar bij secretaris@batavia90 of bij voorzitter@batavia90.nl.